ประกาศ
24 ม.ค. 2561

ตารางข้อมูลรายบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา (UOC_GRADUATE) ปี 2561 และตารางอ้างอิง (ปรับปรุง 24 ม.ค. 2561)

ตารางข้อมูลรายบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา (UOC_GRADUATE) ปี 2561 และตารางอ้างอิง เพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลประจำปี 2561 (ปรับปร...

ผู้ประกาศข่าว : บุษกร

11 ต.ค. 2560

ตารางข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (UOC_QUESTIONNAIRE) ปี 2560 และตารางอ้างอิง (ปรับปรุง 24 ม.ค. 2561)

ตารางข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (UOC_QUESTIONNAIRE) ปี 2560 และตารางอ้างอิง สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งข้อมู...

ผู้ประกาศข่าว : ยุทธนาวี

11 ต.ค. 2560

ตัวอย่างแบบสอบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปี 2560

ตัวอย่างแบบสอบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปี 2560 หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02 039 5676

ผู้ประกาศข่าว : ยุทธนาวี

อ่านต่อทั้งหมด »»© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.0790     2.39MB