เอกสารนำเสนอ หัวข้อ "สารสนเทศเพื่อการบริหารอุดมศึกษา"

รายละเอียดข่าว :: เอกสารนำเสนอ หัวข้อ "สารสนเทศเพื่อการบริหารอุดมศึกษา" โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในที่ประชุมชี้แจง “การจัดทาข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559” วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบ :: ดูเอกสารแนบ
URL ::
ผู้ประกาศข่าว :: ยุทธนาวี ขอสุข
ประกาศวันที่ :: 4 สิงหาคม 2559 ถึง 1 เมษายน 2560
© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 0.2639     2.37MB